Dalam rangka membicarakan program kerja Tax center dan memberikan cinderamata kepada ketua Tax Cente